RadarBox.com

Kullanım Koşulları

AIRNAV SYSTEMS LLC - SÖZLEŞME AirNav RadarBox

YAZILIMI YÜKLEMEDEN ÖNCE BU BELGEYİ DİKKATLİCE OKUYUN. "Lisans sözleşmesindeki şartları kabul ediyorum" BUTONUNA TIKLAYARAK, YAZILIMI İNDİREREK, YÜKLEYEREK VE KULLANARAK, BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA BAĞLI KALMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. EĞER BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, UYGULAMAYI İNDİRMEYİN VEYA KULLANMAYIN. YAZILIMI KURMANIZ VE KULLANMANIZ, BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE HÜKÜM KOŞULLARINIZA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.

UYGULAMAYI KULLANMANIZ YAŞADIĞINIZ ÜLKE YASALARINA GÖRE YASAL DEĞİLSE, BU UYGULAMAYI KULLANAMAYABİLİRSİNİZ. AYRICA BU YAZILIMI YAŞADIĞINIZ ÜLKEDE VEYA YARGI BÖLGESİNDE YASA DIŞI OLAN HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN KULLANAMAZSINIZ. EĞER BU YAZILIMI HERHANGİ BİR YASA DIŞI AMAÇ İÇİN KULLANIRSANIZ, YAZILIMI YASA DIŞI KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DÂHİL OLAN HER TÜRLÜ TEHLİKE, KAYIP VE/VEYA ZARARI AIRNAV SİSTEMLERİNE TAZMİN EDECEĞİNİZİ KABUL EDERSİNİZ. BU YAZILIMI YAŞADIĞINIZ ÜLKENİN YASALARINA UYGUN OLARAK KULLANMAK YA DA BU YAZILIMI KULLANMAKTAN KAÇINMAK TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDUR.

Bu, siz (bir birey veya bir tüzel kişilik) ile AirNav Systems, LLC ve tedarikçileri ve lisans verenleri arasındaki yasal bir anlaşmadır. (toplu olarak "AirNav Systems"). Bu Sözleşme, AirNav Systems'ın bu Web Sitesinden indirilen yazılımı lisanslamak için sunduğu hüküm ve koşulları, tüm ilgili belgeler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere çalıştırılabilir programlar, sürücüler, kitaplıklar ve bu tür programlarla ilişkili veri dosyaları dâhil olmak üzere eşlik eden öğelerle birlikte belirtir. (toplu olarak, "Yazılım").

AirNav Systems'a ait tescilli ve gizli ticari sır materyallerine sahip olduğunuzu kabul edersiniz. Burada belirtilenler dışında, size sağlanan tüm bilgiler ve materyaller dikkate alınacaktır "Gizli Bilgiler". AirNav Systems'ın açık yazılı izni olmadan herhangi bir Gizli Bilgiyi kullanmayacağınızı, ifşa etmeyeceğinizi veya başka şekilde yaymayacağınızı taahhüt edersiniz. Gizli Bilgiler şunları içermez: (i) AirNav System’dan alınmadan önce sizin tarafından zaten bilinen bilgiler; (ii) Bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi ihlal etmeden kamuya açık hale gelen veya zaten öyle olan bilgiler; (iii) ifşa veya kullanım kısıtlaması olmaksızın üçüncü bir şahsın sizden haklı olarak edindiği bilgiler; (iv) AirNav Systems tarafından bu sözleşme tarihinden önce veya sonra herhangi bir kısıtlama veya kullanım olmaksızın üçüncü bir partiye/şahsa ifşa edilmiş olan bilgiler; (v) AirNav Systems’in açıklamasına başvurmadan sizin tarafınızdan bağımsız olarak girilen bilgiler; ya da (vi) AirNav Systems yetkilisinin açık yazılı onayını aldıktan sonra açıklanan bilgiler. Ancak, bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir kısıtlamadan sizi kurtaracağını düşündüğünüz bu olaylardan herhangi birini ispat etmekle yükümlüsünüzdür. Ayrıca, Gizli Bilgilerin bu paragraf uyarınca herhangi bir şekilde ifşa edilmesinden veya kullanılmasından önce, bu paragraf uyarınca kullanmak veya ifşa etmek istediğiniz belirli Gizli Bilgileri ve gerçek ve / veya yasal bilgileri ilk önce AirNav Systems'a yazılı olarak bildirmelisiniz. Söz konusu yazılı bildirim, bu tür Gizli Bilgilerin kullanılmasından veya ifşa edilmesinden en az iki hafta önce yapılmalıdır. Ticari sırları ve diğer gizli materyalleri gizli tutmak için özenle davranacağınıza söz verirsiniz. Yapmamayı taahhüt ettikleriniz: tersine mühendislik yapmak veya etrafından dolanmaya çalışmak veya yerleşik güvenlik önlemlerimizi aşmak, yazılımımızın normal işleyişinin bir parçası olarak kullanıcı ara yüzünde görüntülenen bu tür veriler hariç olmak üzere; kaynak koduna, nesne koduna erişmek veya veri tabanımızdaki herhangi bir veriye erişmeye çalışmak. AirNav Systems'ın gizli iş bilgilerinin "ticari sır" sınıflandırmasını korumak için yasal gerekliliklere uygun şekilde hareket edeceğinizi taahhüt edersiniz. Ticari sır bilgilerimize, verilerimize, kaynak kodumuza, nesne kodumuza veya yazılımımızın kamuya açık olmayan herhangi bir yönüne erişirseniz, değerli ticari sırlarımızın mali kayıplarından sorumlu olacak ve özel zararlardan ve cezai zararlardan sorumlu sayılacaksınız ve bu konuda hakkınızda soruşturma açılabilecektir.


RUHSAT

1. Lisans (Yetki) Verilmesi.
Yazılım size satılmaz. Bunun yerine, sadece ama sadece sizin tarafınızdan, münhasır olmayan bir temelde, yalnızca bu anlaşmanın hükümleri uyarınca ve onu satın aldığınız süre boyunca sizin tarafınızdan kullanılmak üzere lisanslanmıştır. AirNav Systems (ve uygulanabilir olduğu ölçüde, lisans verenleri), yazılımın mülkiyetini elinde bulundurur ve burada açıkça size verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Yazılımın bir değerlendirme/demo kopyasını edindiyseniz ve Yazılım için bir lisans satın almadıysanız, AirNav Systems, yazılım için devam eden bir lisans satın almak isteyip istemediğinizi değerlendirmek amacıyla Yazılımı ücretsiz olarak kullanmanız için size 30 günlük münhasır olmayan bir lisans verir. UYARI: Yazılımın değerlendirme/demo kopyaları, bilgisayarınıza ilk kurulumdan otuz (30) gün sonra işlevsiz hale gelebilir. Yazılımın değerlendirme/demo kopyaları, belirli özelliklerin çalışma süresini de sınırlayabilir. AirNav Systems, bunun bir sonucu olarak meydana gelebilecek herhangi bir veri veya diğer bilgi kaybına ilişkin tüm sorumluluk ve yükümlülüğü reddeder.

BETA SÜRÜMLERİ: I Yazılımın Beta Sürümü olması durumunda, bu bölümün koşulları geçerli olacaktır. Yazılımı kullanma yetkiniz, kurulumdan 30 gün sonra (veya yazılım tarafından belirtilen başka bir sürede) sona erer ve yazılım çalışmayı durdurabilir. Aldığınız yazılım, AirNav Systems'ın dağıtmayı planladığı AirNav Systems Ürününün ticari sürümünden daha fazla veya daha az özellik içerebilir. AirNav Systems, Yazılımın ticari bir sürümünü dağıtmayı planlarken, AirNav Systems, Yazılımın ticari bir sürümünü yayınlamama veya yayınlanmışsa, özellikleri, teknik özellikleri, yetenekleri, işlevleri, lisanslama koşullarını, sürüm tarihlerini, ticari yayının genel kullanılabilirliği veya diğer özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Beta Sürümlerinin üretim kullanımı için uygun olmadığını ve bunların düzgün çalışmasını etkileyen hatalar içerebileceğini kabul etmiş olursunuz. Lisansın süresi dolduktan sonra yazılımın çalışmasını durdurmak için tasarlanan özellikleri atlatmak veya bozmak için hiçbir şey yapmayacağınızı kabul etmiş olursunuz.

2. Ticari Marka Lisansı.
Bu Sözleşmede size, AirNav Systems, LLC'nin herhangi bir ticari markasını, hizmet markasını, adını veya logosunu kullanmanız için açıkça veya zımni olarak hiçbir izin verilmez. AirNav Systems, kayıt sürecinde toplanan tüm müşteri verilerinin sahibidir.

3. Yalnızca Tek Bir Bilgisayarda Kullanın.
Yazılım, sizin tarafınızdan yalnızca tek bir bilgisayarda kullanılabilir. Yazılımın makine tarafından okunabilen kısmını bir bilgisayardan başka bir bilgisayara aktarabilirsiniz, ancak a) yazılımın (herhangi bir kısmı veya kopyası dâhil) ilk bilgisayardan silinmesi gerekir ve b) Yazılımın aynı anda birden fazla bilgisayarda kullanılması ihtimali yoktur. Bir bilgisayar, hem fiziksel bilgisayar hem de işletim sistemi kurulumu tarafından tanımlanır. Bu nedenle, birden çok işletim sistemi kurulu olan tek bir fiziksel bilgisayar, her işletim sistemi için bir bilgisayar olarak tanınacaktır.


4. Yalnızca Yasal Kullanım.
Yazılım ve Dokümantasyonu, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla ilgili geçerli kısıtlamalar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılım ve Dokümantasyonu kullandığınız yargı alanındaki tüm geçerli yasalara uygun bir şekilde kullanacağınızı kabul etmiş olursunuz. Yazılımı kötüye kullanmayacak veya başka bir şekilde, yayınlanan web sitelerinin zarar görmesine veya bozulmasına neden olacak şekilde kullanmayacağınızı taahhüt edersiniz.

5. Telif Hakkı.
Yazılım, AirNav Systems'a aittir ve Birleşik Devletler telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşma hükümleri tarafından korunmaktadır. Telif hakkı bildirimini yazılımın herhangi bir kopyasından veya yazılımla birlikte bulunan yazılı materyallerin herhangi bir kopyasından kaldıramazsınız.

6. Bir Arşiv Kopyası.
Yalnızca yedekleme amacıyla kullanılabilecek ve başkalarına dağıtılamayacak tek bir arşiv kopyası oluşturabilirsiniz.

7. Birleşme/Entegrasyon Yok.
Bulunduğunuz ülke yasalarının açıkça izin verdiği durumlar dışında, yazılımın herhangi bir bölümünü başka herhangi bir programla birleştiremez veya yazılımın herhangi bir bölümünü başka bir programla bütünleştiremezsiniz. Varsa, başka bir programla birleştirilen veya başka bir programla entegre edilen yazılımın herhangi bir bölümü, bu sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olmaya devam edecektir ve birleştirilmiş veya entegre edilmiş kısımda tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini yazılımın orijinalleri dahilinde yeniden oluşturmanız gerekir.

8. Yetki Devri Yok.
Yazılımla ilgili yetkilerinizi başka birine devredemezsiniz.

9. Yazılımın Kullanımı, Kopyalanması ve Değiştirilmesine İlişkin Sınırlamalar.
Bu sözleşmede veya yazılımı edindiğiniz ülke yasalarının açıkça izin verdiği durumlar dışında, yazılımı kullanamaz, kopyalayamaz veya değiştiremezsiniz. Ayrıca bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızdan herhangi birine alt yetki veremezsiniz.

10. Derlemeyi Açma, Parçalara Ayırma veya Tersine Mühendislik.
Yazılımın ticari sırları ve AirNav Systems ve lisans verenlerinin diğer tescilli bilgilerini içerdiğini kabul etmiş olursunuz. Bu sözleşmede veya bulunduğunuz ülke yasalarının açıkça izin verdiği durumlar dışında, yazılımın derlemesini çözemez, parçalarına ayıramaz ya da başka bir şekilde tersine mühendislik yapamaz veya yazılımın normal kullanımıyla bağlantılı olarak kullanıcı tarafından görülemeyen temel bilgileri elde etmek için başka herhangi bir faaliyette bulunamazsınız.

Bilhassa, yazılımı herhangi bir amaçla iletmemeyi veya yazılımın nesne kodunu herhangi bir bilgisayar ekranında görüntülememeyi veya yazılımın nesne kodunun herhangi bir basılı bellek dökümünü yapmamayı kabul etmiş olmaktasınız. Yazılımın diğer programlarla birlikte çalışabilirliği ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyduğunuza inanıyorsanız, söz konusu bilgileri elde etmek için Yazılımın derlemesini çözmeyecek veya parçalarına ayırmayacağınızı ve bu tür bilgileri aşağıda listelenen adresteki AirNav Sistemlerinden talep etmeyi kabul edersiniz. Böyle bir talebi aldıktan sonra, AirNav Systems bu tür bilgileri meşru bir amaç için isteyip istemediğinizi belirleyecek ve eğer öyleyse, AirNav Systems bu bilgileri size makul bir süre içinde ve makul koşullar altında sağlayacaktır.

Her ne olursa olsun, tersine mühendislikten veya bu tür diğer faaliyetlerden elde edilen herhangi bir bilgiyi AirNav Systems'a bildireceksiniz ve bunların sonuçları, yalnızca yazılım ile bağlantılı olarak kullanılabilecek AirNav Systems'ın gizli bilgilerini oluşturacaktır.

11. Güncellemeler ve Otomatik Güncelleme.
Bu sözleşme size yazılımda yapılan herhangi bir geliştirme veya güncelleme ya da herhangi bir destek hizmeti hakkı vermez. Yazılım, hata düzeltmeleri, yamalar, veri tabanı güncellemeleri ve gelişmiş işlevler gibi yazılım güncellemeleri için internetteki AirNav Systems sunucularını otomatik olarak kontrol eden bir otomatik güncelleme işlevine sahiptir. AirNav Systems'ın otomatik güncelleme işlevi aracılığıyla güncellemeleri indirebileceğini ve yazılımınızın bir parçası olarak kurabileceğini kabul edersiniz.

12. FESİH
Size sunulan yetkiler, feshedilene kadar geçerlidir. Yazılımı (herhangi bir bölümü veya kopyası dâhil) AirNav Sistemlerine iade ederek istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Ayrıca, bu anlaşmanın herhangi bir şartına veya koşullarına uymadığınız takdirde, lisans AirNav Systems tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak feshedilecektir. Bu tür bir fesih üzerine Yazılımı (herhangi bir bölümü veya kopyası dâhil) AirNav Systems'a iade etmeyi kabul etmiş olursunuz. Fesih üzerine, AirNav Systems yasalarla sağlanan hakları da uygulayabilir. AirNav Systems'in mülkiyet haklarını koruyan bu anlaşmanın hükümleri, fesih sonrasında da yürürlükte kalacaktır.

13. GARANTİ REDDİ
AirNav Systems, yazılımın içerdiği işlevlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya yazılımın çalışmasının kesintisiz, hatasız veya kötü amaçlı kod içermeyeceğini garanti etmez. Bu paragrafın amaçları doğrultusunda, "Kötü Amaçlı Kod" diğer bilgisayar programlarını veya bilgisayar verilerini kirletmek, bilgisayar kaynaklarını tüketmek, verileri değiştirmek, yok etmek, kaydetmek veya iletmek veya başka bir şekilde bilgisayarın, bilgisayar sisteminin veya bilgisayar ağının normal çalışmasını gasp etmek için tasarlanmış virüsler, Truva atları, damlalıklar, solucanlar, mantık bombaları ve benzerleri dâhil herhangi bir program kodu anlamına gelir.

BU SÖZLEŞMEDE YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİÇ, YAZILIM, HERHANGİ BİR ZIMNİ TİCARİ GARANTİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR. AirNav Systems, YAZILIM İÇİN HERHANGİ BİR GÜNCELLEME, YÜKSELTME VEYA TEKNİK DESTEK SAĞLAMAK ZORUNDA DEĞİLDİR.
Ayrıca, AirNav Systems; AirNav Systems veya üçüncü taraf teknik destek personeli tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan veya bu tür teknik bilgiler sonucunda tarafınızdan yapılan eylemler veya ihmaller nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak neden olunan herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktır.

Yazılım hoşça vakit geçirme, keyif ve eğlence için yapılmıştır. Yazılımın güvenilirliğini, işlevselliğini veya doğruluğunu hiçbir şekilde garanti etmediğimizden, önemli veya ekonomik amaçlarla Yazılım'a güvenmeyin. İstediğiniz sonuçlara ulaşmak için yazılımın seçilmesinden ve yazılımdan kurulum, kullanım ve elde edilen sonuçlardan tüm sorumluluğu üstlenmiş olursunuz. Ayrıca, yazılımın kalitesi ve performansı için geçerli olan için tüm riskleri de üstlenmiş olursunuz. Yazılımın kusurlu olduğu kanıtlanırsa, siz (AirNav Systems veya müvezzileri veya bayileri değil) gerekli tüm servis, onarım veya düzeltmenin tüm maliyetini üstlenirsiniz.

14. TELAFİLERİN VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI
AIRNAV SYSTEMS VEYA LİSANS VERENLERİ HİÇBİR DURUMDA DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA NİHAİ HASARLARDAN VEYA AIRNAV SYSTEMS VEYA LİSANS VERENLERİ BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞINA İLİŞKİN TAVSİYE EDİLMİŞ OLSA BİLE, YAZILIM VEYA BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN KÂR KAYBI, TASARRUF KAYBI, GELİR KAYBI VEYA VERİ KAYBI İÇİN SORUMLU TUTULAMAZ. HİÇBİR DURUMDA AIRNAV SYSTEMS’İN SİZE VEYA BAŞKA BİR KİŞİYE KARŞI SORUMLULUĞU VEYA ZARARLARI, TALEBİN ŞEKLİNE BAKILMAKSIZIN, YAZILIMI KULLANMANIZ İÇİN ÖDENEN MİKTARI AŞMAYACAKTIR. İkamet ettiğiniz ülke/eyalet tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermiyorsa, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

15. GENEL
Bu Sözleşme, çalışanlarınız, işverenleriniz, üstlenicileriniz ve acentelerinizin yanı sıra sizden sonra gelenler ve devralanlar için de bağlayıcıdır. ABD yasaları veya diğer ilgili hükümler uyarınca ne yazılım ne de bunlardan elde edilen herhangi bir bilgi ihraç edilebilir. Bu Lisans Sözleşmesinde yer alan hüküm ve koşullar, hem siz hem de AirNav Systems'ın yetkili temsilcisi ayrı bir yazılı belge düzenlemedikçe değiştirilemez.

16. İhtiyati Tedbir.
Yazılımın ve Hizmetin AirNav Systems'ın özel ve gizli bilgilerini içerdiğini ve bu tür bilgilerin ifşa edilmesinin veya Yazılımın kötüye kullanılmasının AirNav Systems’ta telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağını ve bu zararların tarafınızdan tazmin edilebileceğini kabul edersiniz. Buna göre, AirNav Systems, mevcut olabilecek diğer yasal çözümlere ek olarak, yukarıdaki taahhütlerin ihlali veya ihlal tehdidine karşı ihtiyati tedbir arayabilir ve alabilir. Söz konusu tedbir, bir tahvil veya taahhüt gönderme zorunluluğu olmaksızın mevcut olacaktır.

17. DELTA AIRLINES SORUMLULUK REDDİ

RadarBox'ın sahibi olan AirNav Systems, LLC, Delta Havayolları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere RadarBox içinde görünen hiçbir hava yolu ve / veya şirket tarafından ilişkilendirilmemiştir, bağlı değildir, onaylanmamıştır veya desteklenmemektedir.

18. AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN GEÇERLİ ÖZEL HÜKÜMLER

Yazılımı Avrupa Birliği'nde (AB) edindiyseniz, aşağıdaki hükümler sizin için de geçerlidir. Daha önce belirtilen Yazılım Lisans Sözleşmesi şartları ile aşağıdaki hükümler arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, aşağıdaki hükümler öncelikli olacaktır.

Ters Derleme:

Herhangi bir amaçla yazılımı iletmemeyi veya yazılımın nesne kodunu herhangi bir bilgisayar ekranında görüntülememeyi veya yazılımın nesne kodunun herhangi bir basılı bellek kopyasını oluşturmamayı kabul etmektesiniz. Yazılımın diğer programlarla birlikte çalışabilirliği ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyduğunuza inanıyorsanız, bu tür bilgileri elde etmek için yazılımı kaynak koda dönüştürmeyeceğinizi veya parçalarına ayırmayacağınızı ve bu tür bilgileri daha önce listelenen adreste AirNav Sistemlerinden talep etmeyi kabul edersiniz. Böyle bir talebi aldıktan sonra, AirNav Systems bu tür bilgileri meşru bir amaç için isteyip istemediğinizi belirleyecek ve eğer öyleyse, AirNav Systems bu bilgileri size makul bir süre içinde ve makul koşullar dâhilinde sağlayacaktır.

Sınırlı Garanti:

BU SÖZLEŞMEDE DAHA ÖNCE BELİRTİLENLER HARİÇ VE AŞAĞIDA "YASAL HAKLAR " BAŞLIĞI KAPSAMINDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE, YAZILIM, HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ DÂHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SATILABİLİRLİK, KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK ŞARTLARI OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR.

Çözüm ve Zararların Sınırlandırılması:

YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNDEKİ ÇÖZÜMLERİN VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI, AIRNAV SİSTEMİNİN İHLALİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KİŞİNİN KİŞİSEL YARALANMASI (ÖLÜM DÂHİL) İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAK VE AŞAĞIDA "YASAL HAKLAR" BAŞLIĞI ALTINDA BELİRTİLEN HÜKME TABİ OLUR.

Yasal Haklar:
İrlanda yasaları, mal satış sözleşmelerinde ve hizmetlerin tedarikine ilişkin sözleşmelerde belirli koşulların ve garantilerin ima edilebileceğini belirtir. Bu tür koşullar ve garantiler, bu işlem bağlamında bu tür bir hariç tutmanın İrlanda yasalarına göre yasal olduğu ölçüde burada hariç tutulmuştur. Aksine, bu tür koşullar ve garantiler, yasal olarak hariç tutulamayacakları ölçüde geçerli olacaktır. Buna göre, bu Sözleşmedeki hiçbir şey, 1893 İrlanda Mal Satışı Yasasının (değiştirildiği şekliyle) 12, 13, 14 veya 15. Bölümleri uyarınca yararlanabileceğiniz hiçbir hakka halel getirmeyecektir.

Genel:
Bu Sözleşme, Amerika Birleşik Devletleri yasalarına tabidir. Bu sözleşme, aramızdaki tek sözleşmedir ve AirNav Systems'ın kendisi, temsilcileri veya bu Sözleşmeye girerken güvendiğiniz herhangi biri (ister masum ister ihmal sonucu olsun) tarafından yapılan gerçek olmayan bir demeç veya beyan için, böyle bir yanlış demeç veya beyan sahtekârlıkla yapılmadıkça, herhangi bir yükümlülüğü olmayacağını kabul edersiniz.

SÖZLEŞMENİN SONU

Telif Hakkı 2012 AirNav Systems, LLC. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Reklamsız gitmeyi düşündünüz mü?

Reklamları kaldırın veya reklamsız Radarbox kullanmak için bir plana abone olun. Zaten abone misiniz? Giriş yap

Abone ol

RadarBox'ın web sitesine giriş izniniz var. Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

GİZLE